mik@el

46 tekstów – auto­rem jest mik@el.

Obojętność też jest ucieczką... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 maja 2011, 21:23

Podróż - Poznawaniem;
Dro­ga - Oczyszczeniem... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 stycznia 2011, 17:54

I choć pień już daw­no szczezł, po­walo­ny Lo­su ru­letką, to prze­cież korzeń wciąż tkwi na miejscu. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 15 stycznia 2011, 17:00

"Is­tnieją tyl­ko dwa rodza­je ko­biet: mniej lub bar­dziej Kochane" 

myśl
zebrała 45 fiszek • 12 października 2010, 21:44

Ot­worzyłaś me oczy...
do­dałaś odwagi...
wzniosłaś po­nad chmury...
uka­załaś da­lekie horyzonty...
zbudziłaś wyobraźnie...
uleczyłaś dusze...

...dziękuje
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 października 2010, 22:48

Nie ma słów dość głębo­kich by opi­sać Pus­tke, którą czuje... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 31 sierpnia 2010, 23:21

"przep­raszam" jest jed­nym z naj­piękniej­szych słów...

Dlacze­go tak go bliźnim skąpimy?
 

myśl
zebrała 39 fiszek • 30 sierpnia 2010, 22:41

Urodzić się niemym, by nie ra­nić słowem blis­kich...

tak bym chciał...
 

myśl
zebrała 55 fiszek • 29 sierpnia 2010, 22:59

Klęska człowieka skry­ta jest w kłębo­wis­ku je­go myśli... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 10 sierpnia 2010, 18:32

Sztu­ka Życia to kom­pro­mis po­między by­ciem Kimś, a by­ciem Sobą. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 23 lipca 2010, 20:18
mik@el

Ucze się czerpać z życia pełnymi garściami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mik@el

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność